Aplikacja


  
 Urządzenie aplikacyjne Amerykańskiej firmy NORDSON jest przeznaczone do pokrywania farbami proszkowymi produkowanymi z przeznaczeniem do tarciowego elektryzowania (tryboelektrycznego).

   W celu płynnego podawania proszku zastosowano układ mieszania (fluidyzacji), dozowania jak również naelektryzowania proszku. Wszystkie te parametry są regulowane i pozwalają na prowadzenie optymalnego procesu napylania farbą proszkową.
Urządzenie jest dostosowane do współpracy z każdego rodzaju kabinami proszkowymi.