Komora do wypalania proszkowego serii PULVERIS KW

  

   Komory do wypalania proszkowego serii PULVERIS KW przeznaczone są do wygrzewania elementów pomalowanych farbą proszkową lub do suszenia po przygotowaniu powierzchni w preparatach o pochodzeniu wodnym. 

   
   Nagrzewanie odpowiednio przygotowanego elementu następuje poprzez ciągły obieg powietrza wymuszany przez zespół wentylatorowy. Powietrze zasysane z komory roboczej jest tłoczone do układu grzania, a następnie wtłaczane z powrotem do komory, w której znajduje się ogrzewany element. Wielkość oraz wersję wykonania pieca dobiera się uwzględniając m.in. wydajność i koszty eksploatacji urządzenia.

    Do najczęściej projektowanych i wykonywanych malarni proszkowych  i suszarek zaliczamy:

      1. piece jednostronne lub przelotowe;
      2. piece z możliwością zastosowania dodatkowej ściany grodziowej;
      3. piece ogrzewane olejem opałowym;
      4. piece ogrzewane gazem;
      5. piece ogrzewane elektryczne.